NativeRadio.com Music Library 2014 Home Listen to NativeRadio NativeRadio Music Library NativeRadio Photo Gallery NativeRadio Spotlights


Blackfire
[Silence] Is a Weapon Disc 2
Label:   
Length:  38:25
Format:  MP3
Bitrate:  128 Kbps
Genre:  Rock
  Ref#:  1348
  Track Listing:
   1.  
   Dii be shanahnishliigo bee naasha    3:43
   2.  
   Sha naagha    1:40
   3.  
   Nil honisho    2:03
   4.  
   Alaaji iil'lish ja ayoliith    3:54
   5.  
   Hai adaat'i    4:01
   6.  
   Baa hozoogoo axeehiyikai    3:56
   7.  
   Anaa k'e goo    2:02
   8.  
   Ah aleeh a'haleeh    2:10
   9.  
   T'ahadoo ni Hahiyool    4:53
   10.  
   Naabaahil biyiin    2:20
   11.  
   American Indian Movment Song    3:46
   12.  
   Daiilyeel    3:33
   13.  
   Prologue    0:24
  Links/Resources | top